Sun World Newsletter

Scientific Studies

Fitoterapia

Fitoterapia

06.08.2013

Componenta naturală, care stă la baza viziunii companiei și preparării farmaceutice, reprezintă o alternativă importantă a unui stil de viață sănatos și armonios pentru care omul modern optează tot mai mult acum. Create de medici ayurvedici și naturopați, produsele Sun Wave Pharma sunt obținute din extracte standardizate din plante, vitamine și minerale, fiind astfel asigurate calitatea și puterea lor de acțiune asupra organismului. Totodată, beneficiind de această expertiză, produsele sunt sigure și eficiente în administrare. 

Existenţa omului, încă din preistorie, a fost legată cel mai mult de lumea vegetală, care i-a furnizat acestuia hrană, combustibil și medicamente. Astfel omul, încă din perioada ancestrală a existenţei sale, a apelat prima dată la plante, în scopul alinării suferinţelor. Natura, ca aliat al omului, i-a oferit acestuia primele leacuri, născându-se astfel: fitoterapia.

Fitoterapia – cea mai curată și mai naturală știinţă aplicativă

Fitoterapia (phyton = plantă + therapea = tratament) este o știinţă străveche, care folosește plantele medicinale, numite și ofi cinale, în scopul vindecării. Odată cu descoperirile știinţifi ce ale secolului XX, fi toterapia a ieșit din empirism, punându-se bazele terapeuticii cu plante pe baze știinţifi ce, luându-se în studiu principiile active din vegetale. Pe baza analizelor chimice și a testelor clinice, s-au confi rmat în proporţie de peste 80%, proprietăţile farmacodinamice ale plantelor, întocmai cum erau prescrise de către intuitiva medicină populară. Este de prevăzut, ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, fi toterapia să se îmbine armonios cu realele cuceri farmaceutico-medicale moderne, într-o abordare schimbată, simbiotică, în spiritul naturii.