INFORMARE GENERALA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta informare se aplica fiecarui Regulament de campanie promotionala pe care o organizeaza Sunwave Pharma SRL.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Sunwave Pharma SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: datele cu caracter personal se vor colecta de catre Sunwave Pharma SRL numai in scopul organizarii de campanii promotionale sau loterii publicitare si numai pentru campaniile promotionale unde exista posibilitatea acordarii de premii peste 600 de Lei. Participantii vor putea consulta Regulamentele fiecarei campanii pe site-ul Sunwave Pharma SRL – www.sunwavepharma.com.

Participantii la campaniile Sunwave Pharma SRL nu sunt obligati sa furnizeze datele, acestea fiind necesare numai in situatia in care acestia vor fi considerati castigatori pentru premiile care depasesc valoarea de 600 Lei. Refuzul dvs. nu determina niciun fel de sanctiune cu privire la campaniile promotionale la care participa, Sunwave Pharma SRL va prelucra datele dvs. numai in baza acordului in acest sens. Prin prelucrare se intelege stocarea datelor in vederea realizarii fiecarei campanii si numai pentru perioada desfasurarii campaniei respective.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator (Sunwave Pharma SRL) si nu sunt comunicate niciunei terte persoane.

La fiecare colectare de date cu caracter personal, participantii la campanie vor primi urmatoarea intrebare:

Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Sunwave Pharma SRL?

Precizam ca raspunsul pozitiv sau negativ nu afecteaza in niciun mod participarea la campania promotionala sau posibilitatea castigului preconizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Sunwave Pharma SRL (Bucuresti, Str. Emil Racovita nr.25, etaj 1, apartament 1, Sector 4)/( office@sunwavepharma.com). De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in niciun stat si catre niciun tert.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Sunwave Pharma SRL

_______________________________________________________________ 

Atentie:

(!) Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).

(!) Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 

Extras din Regulamentele Campaniilor Publicitare Sunwave Pharma SRL

Prin inscrierea la Promotiile si Campaniile Publicitare Sunwave Pharma, participantii isi dau acordul asupra prevederilor prezentului Regulament Oficial si, in situatia in care vor fi desemnati drept castigatori ai unuia din premiile oferite, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri de marketing, fara alte obligatii sau plati, numai in baza consimtamantului acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

Organizatorul (Sunwave Pharma SRL) se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe Durata Promotiei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la prezenta Promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de Participanti catre terti fara consimtamântul prealabil al Participantilor in cauza.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la Promotie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform notificarii generale nr. 31959 inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii  de date cu caracter personal. Furnizarea datelor solicitate nu este obligatorie pentru participarea la Promotie, cu exceptia castigatorilor, in cazul in care premiile vor depasi 600 de Lei.

Participantul are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18).

Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.